top of page
Frida, Foto de Olga Kalinina.jpg
COMO NATIVO

C1 C2

Kurs hiszpańskiego C Como Nativo obejmuje poziomy od C1 do C2.

Książką, która zostanie wykorzystana będzie „Español Lengua Viva”, który doskonali czwarte umiejętności, takie jak rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź pisemną, ale przede wszystkim rozwija zaawansowane słownictwo hiszpańskie dotyczące środowiska, pracy, sztuki i wiele więcej, jest również dobrym narzędzie do nauki określonych zwrotów, które są niezbędne do życia w hiszpańskojęzycznym świecie.

Jest to kurs bardzo dynamiczny i szczególnie nastawiony na zajęcia konwersacyjne, będzie miał wysoką zawartość kulturową.

C

bottom of page